Dosya 1: Gelecek Bilimi

Dosya1, blog yazısı resmi.

 

Gelecek Bilimi, gelecek ile ilgili neler bilebileceğimizi keşfetmeye çalışan, geleceğin nasıl olabileceği ile ilgili tahminler yapan, geleceği yorumlayan, geleceği anlamaya çalışan, gelecekte insanlığın karşılaşabileceği sorunları ortaya çıkartan ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışan, arzulanan geleceklere nasıl ulaşabileceğimizi araştıran bir bilimdir.

Gelecek Bilimi, geçmişi ve günün şartlarını veri olarak kabul eder, çalışmalarını bu verilerden yola çıkarak yapar.

Gelecek Bilimi, küresel bir perspektife sahiptir yani tüm insanları ilgilendiren bir bakış açısına sahip olup, insanlığı ilgilendiren her alanla ilgilidir. Ekonomiden siyasete, teknolojiden fizik bilimlerine, edebiyattan sosyolojiye kadar insanlığı ilgilendiren her alanla ilgilenir. Çünkü gelecek hakkında iyi yorumlar yapmak için geniş bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

Gelecek Bilimi ile uğraşan kişilere Gelecek Bilimci denir. Gelecek Bilimcilerin çalışmaları geleceği anlamanın yanında onu değiştirmeyi de amaçlamaktadır. Çünkü gelecek önceden belirlenmiş ve kesin olarak tahmin edilebilecek bir kavram değildir. Gelecek Bilimcilerin tahminleri ve çalışmaları da geleceği değiştirecek olan etkenler arasındadır.

Gelecek Bilimi insanlık açısından son derece önemlidir çünkü yaşadığımız bu değişim çağında, gelecekte neler olacağı her zamankinden daha belirsizdir ve bu belirsizlik büyük korkulara sebep olmaktadır. İnsanlık olarak,  geleceğe daha hazırlıklı olmamız ve korkularımızdan arınmamız için Gelecek Bilimi ile ilgilenmemiz gerekmektedir.


Kaynak