Gelecek, en önemli şey

 

Gelecekgerçek anlamda dilimizden düşmeyen bir kavram. Çünkü çoğumuz farkına varmasak da bizim için en önemli şey aslında. Sürekli olarak gelecek hakkında düşünüyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, amaçlar belirliyoruz, planlar yapıyoruz, senaryolar kuruyoruz. Gelecek sürekli olarak aklımızı kurcalıyor, üzerinde düşünmemizi sağlıyor. Hedeflerimiz, hayallerimiz hep gelecek ile ilgili.

Bu kadar önemli olan bir şey, nasıl olur da önemsenmez? Çoğumuz önemsiyor olduğumuzu düşünebiliriz. İşimiz ya da eğitimimiz için sürdürdüğünüz çalışmalarımızı geleceği önemsiyor oluşumuza da bağlayabiliriz. Ancak mesele bu değil, eğer gerçekten önemsiyor olsaydık eğitim kurumlarında tarih derslerinin yanında bir de gelecek dersleri veriyor olurduk. Tarihi konuştuğumuz kadar geleceği de konuşuyor olurduk. Çünkü gelecek en az tarih kadar önemli. Tarihin varlığı aslında gelecek içindir, geleceğe giden yolda bize ışık tutması içindir. Tam olarak söylemek istediğim şey şu. Gelecek, tarihten büyüktür.

Gelecek dersi olarak söylediğim şey, mikro düzeyde küçük bir örnekti sadece. Ancak işin önemini ortaya koyuyor. Burada bireysel olarak üzerimize düşen şey ise geleceğe gereken önemi vermek ve gelecek ile ilgilenmek. Her birimiz bu bilinci kazandıkça, bir gün gerçekten önemsiyor olacağız.

Dosya 1: Gelecek Bilimi

Dosya1, blog yazısı resmi.

 

Gelecek Bilimi, gelecek ile ilgili neler bilebileceğimizi keşfetmeye çalışan, geleceğin nasıl olabileceği ile ilgili tahminler yapan, geleceği yorumlayan, geleceği anlamaya çalışan, gelecekte insanlığın karşılaşabileceği sorunları ortaya çıkartan ve bu sorunlara çözümler üretmeye çalışan, arzulanan geleceklere nasıl ulaşabileceğimizi araştıran bir bilimdir.

Gelecek Bilimi, geçmişi ve günün şartlarını veri olarak kabul eder, çalışmalarını bu verilerden yola çıkarak yapar.

Gelecek Bilimi, küresel bir perspektife sahiptir yani tüm insanları ilgilendiren bir bakış açısına sahip olup, insanlığı ilgilendiren her alanla ilgilidir. Ekonomiden siyasete, teknolojiden fizik bilimlerine, edebiyattan sosyolojiye kadar insanlığı ilgilendiren her alanla ilgilenir. Çünkü gelecek hakkında iyi yorumlar yapmak için geniş bir bakış açısına sahip olmak gerekir.

Gelecek Bilimi ile uğraşan kişilere Gelecek Bilimci denir. Gelecek Bilimcilerin çalışmaları geleceği anlamanın yanında onu değiştirmeyi de amaçlamaktadır. Çünkü gelecek önceden belirlenmiş ve kesin olarak tahmin edilebilecek bir kavram değildir. Gelecek Bilimcilerin tahminleri ve çalışmaları da geleceği değiştirecek olan etkenler arasındadır.

Gelecek Bilimi insanlık açısından son derece önemlidir çünkü yaşadığımız bu değişim çağında, gelecekte neler olacağı her zamankinden daha belirsizdir ve bu belirsizlik büyük korkulara sebep olmaktadır. İnsanlık olarak,  geleceğe daha hazırlıklı olmamız ve korkularımızdan arınmamız için Gelecek Bilimi ile ilgilenmemiz gerekmektedir.


Kaynak